Visie

We design future

Visie op architectuur

Architectuur is bouwkunst.
De kunst om ruimte te definiëren.
In het begin is er niets,… onbeschreven ruimte.
Architectuur is ruimte beschrijven.

Architectuur is gestoeld op 3 principes : schoonheid, stevigheid, bruikbaarheid. Ze kan omschreven worden als een balans tussen deze drie elementen, waarbij geen van deze drie overheersend is ten opzichte van de andere. Dit is waarom we ontwerpend naar streven om te komen tot een harmonieus bouw-kunstwerk.
Op mensenmaat.
Geïntegreerd in de context.
Met een unieke expressie.

Visie op ontwerpen

Een degelijk ontwerp kan pas groeien uit voorafgaand onderzoek, afgestemd op het project.

We onderzoeken o.a. de omgeving, de context, de regelgeving,… en voeren ook specifieke onderzoeken uit om de inhoud van het ontwerp te verdiepen en de kwaliteit te versterken.

Ontwerpen is voor ESIA een “GESAMTKUNST-proces”. Geen lineair proces maar een permanente uitwisseling tussen alle betrokkenen en alle relevante onderdelen.  Daartoe werken we vanaf het begin samen met ons multidisciplinair team.

Onderdelen als architectuur, stabiliteit, omgeving, technieken, interieur,… worden volledig op elkaar afgestemd om tot een harmonieus ontwerp te komen.  Om het ontwerpend onderzoek gericht te sturen gebruiken we verschillende media zoals plannen, maquette, 3D-modellen, schetsen,…

 

Visie op stedenbouw

De menselijke schaal en beleving zijn permanente ijkpunten.  Door voorafgaand onderzoek naar morfologie, groenstructuren, mobiliteit, geschiedenis e.a. streven we naar een harmonieuze synergie tussen bestaande contexten en nieuwe ingrepen.  Daarbij vinden we het belangrijk om vanuit een inclusieve visie de sociale cohesie te versterken.

We zoeken naar evenwicht tussen gebouwmassa,  open ruimte, scheidingsstructuren (bv. muurtjes, hagen, kolommen, bomen), afgewisseld met steegjes, pleinen en straten.  Zo bereiken we een ruimtelijk spel tussen uitzicht-doorzicht-inzicht, waarin de verblijfskwaliteit versterkt en de menselijke ontmoeting geprikkeld wordt.

In de interactie tussen de diverse schalen –van de schaal van het project tot in het detail van elke bouwsteen- brengen we balans en samenhang die als aangenaam ervaren wordt.

Visie op duurzaamheid

Duurzaamheid is deel van ons DNA:
Als één van de pioniers van duurzaam bouwen in Vlaanderen (sinds 1999) is het zo bepalend geworden in onze visie dat we dit criterium consequent doortrekken in alle facetten (sociaal, stedenbouw, architectuur, technieken, materialen, concept…) van onze projecten.

Esia vertrekt steeds vanuit de ‘ecologie’ in de ruime zin van het woord.
“Ecologie : ecosysteem, wisselwerking tussen levensgemeenschappen en hun omgeving.”

Of het nu gaat over een individu, een gezin, klas, professioneel team,… dorpsgemeenschap of stad, de architecturale context heeft een invloed op mensen(en vice versa).
Met onze expertise stelt ESIA zich tot doel om door middel van architectuur deze wisselwerking te stimuleren, er een positieve beweging mee op gang te brengen.

Een eerlijk duurzaam ontworpen gebouw vertelt een verhaal. Wanneer dat verhaal afleesbaar en voelbaar is, prikkelt het de mens tot duurzamer denken en leven.
ESIA werkt mee aan de transitie naar een circulaire economie (herbruikbaarheid maximaliseren en waardevermindering minimaliseren). We streven naar een maximaal gebruik van nagroeibare en niet uitputbare grondstoffen.

Visie op technieken

Het ontwerp technieken is een proces synchroon aan de evolutie van het architectuurontwerp.

Intelligente architectuur kan de complexiteit en hoeveelheid van technische installaties beperken.  Waar de architectuur en de technieken niet kan opvangen is eenvoud het criterium om aan de specifieke noden van het gebouw te beantwoorden.

Indien financiële draagkracht het toelaat brengt een zeer gerichte toepassing van state-of-the-art technologie het gehele gebouw tot een niveau van innovatieve verfijning.

Centrale doelstellingen in het ontwerp technieken zijn minimale impact op het milieu en maximaal comfort voor de gebruiker.

Visie op organisatie

ESIA is een team van ontwerpers.  We streven er naar onze deskundigheid en expertise in te zetten dat we komen tot een harmonieus bouwkunstwerk: duurzaam in schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid.

Daarbij laten we ons niet beperken door de grenzen van ons eigen vakgebied; we zijn steeds bezig met onderzoek, studie, innovatie en schakelen projectmatig specifieke deskundigen in.

In functie van een open en heldere communicatie wordt voor elke opdracht een projectarchitect aangeduid.  Hij/zij is het centrale aanspreekpunt, bewaakt het overzicht over het volledige procesverloop en modereert alle betrokken partijen en actoren.  Hij/zij bewaakt de timing en het budget, anticipeert op mogelijke knelpunten en coördineert bijsturingen indien nodig.