Openbaar

Openbaar

Bouwen voor een ruim publiek vereist specifieke aandacht en zorg. Een verantwoordelijkheid die nood heeft aan sterke fundamenten.

Toekomstgericht

In een snel veranderende maatschappij is toekomstgerichtheid niet evident. Vanuit een duurzame visie streven we naar een project dat ook in de verdere toekomst een rol kan vervullen.

Geïntegreerde aanpak

Vanuit een degelijk vooronderzoek wordt de veelheid aan onderdelen (o.a. stabiliteit, technieken, omgeving,…) van een bouwdossier permanent in relatie tot elkaar gebracht, tot er een evenwichtige balans ontstaat

Energieneutraal

Sinds 1999 zoeken we actief voor elk project hoe we kunnen streven naar een (klimaat) neutraal gebouw waarbij bouwkost, gebruikskwaliteit, functionaliteit en milieu hand in hand gaan.

Projecten