Stedenbouw

Stedenbouw

Onze inclusieve visie representeert zich in een compositie van gebouwen als onderdeel van het landschap, waartussen de open ruimtes elkaar afwisselen. We koppelen de groene landschappelijke kwaliteit aan de ruimtelijke- en gebouwinfrastructuren.

Contextueel onderzoek vormt in onze werkwijze het fundament van elk stedenbouwkundig (master)plan.

Masterplan

Een zeer uitgebreid vooronderzoek zetten we via een ruimtelijk model om tot een masterplan. Dit vormt de leidraad en het stappenplan voor gebiedsontwikkeling.

Context

De relatie met de context van het ‘ontwikkelingsgebied’ is voor ons essentieel. De geschiedenis als fundament, de mens als uitgangspunt, natuur als basistroef.

Visie

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek ontwikkelen we voor elke site een visie. Deze visie rust steeds op een breed maatschappelijk draagvlak.

Projecten