Openbaar

SBS Katersberg

Uitbreiden van een basisschool met een passiefschool. Momenteel één nieuwbouw gerealiseerd.

OC-Lichtaart

Gerenoveerd OC-Lichtaart met extra aandacht voor akoestiek en veiligheid.

KFC-Lille voetbal tribune

Tribune gebouw met kleedruimtes, vergaderlokalen en kantine voor KFC-Lille.

SBS Winkelomheide

Uitbreiden van een basisschool met een passiefschool

GBS Gilko

Bouwen van een passiefschool

Steinerschool

Renoveren en uitbreiden van een voormalig badhuis naar een schoolgebouw

Administratief centrum Lille

Uitbreiding van het gemeentehuis van Lille tot administratief centrum & sociaal huis

Badhuis Lilse Bergen

Een nieuw badhuis voor kamping Lilse Bergen

Sporthal Pingpong Gierle

Een deel van de speelzalen van de locale ping-pong vereniging werden vernieuwd. De toepassing van industriebouw gaf een antwoord op de funderings - financiering...