Woontoren met gemeenschapsfuncties

De woontoren omvat wooneenheden gericht zelfstandig wonen voor mensen met een beperking. Het gebouw bevat een veelheid aan gemeenschapsfuncties waardoor de dynamiek de woongemeenschap in de dorpskern nieuw leven inblaast.

  • locatie: Kempen
  • datum design: 2016