22/09/2016 – Stedelijke basisschool Winkelomheide te Geel in uitvoering

De eerste fase van het project is in gebruik genomen.

 

 

De tweede fase met renovatie van de refter en bestaande schoolgebouwen is opgestart

fase 3, de renovatie van de sporthal is klaar voor aanbesteding