GBS ’t Trapleerke

Project

Betrekken van zolderruimte bij werking van open school

Locatie

Lille

Klant

Gemeente Lille

Datum design

2018

Beschrijving

De ontwikkeling van het kind als basis voor de ontwikkeling van het gebouw.

Voor het inrichten van de zolderruimte van de historische school wordt er gewerkt vanuit de ontwikkeling en beleving van het kind.  Er worden 2 grote polyvalente klasruimtes ontworpen.  Het kind dat doorheen de dag een veilig plekje zoekt, zich wil uitdrukken, op ontdekking wil gaan, spontaan dingen leert,…  De ruimtes zijn zo ontworpen dat de kinderen tijdens de klasactiviteiten deze verschillende belevingen een plaats kunnen geven.  De kinderen worden uitgedaagd om hiermee om te gaan en hun gevoelens en belevingen niet te onderdrukken.  Door het creëren van zones, hoeken, inwendige volumes en de afstemming van het meubilair ontstaat er een magic world als ondersteunend platform bij het leerproces van de kinderen.  De school van de toekomst.