ESIA ingenieurs- en architecten. Architecturaal detail De Smet, laag-energiewoning te Geel (Antwerpen)

Visie

ESIA staat voor:

Engineering: alle technische aspecten van het ontwerp worden grondig onderzocht en uitgewerkt. Er wordt constructief en bouwfysisch gestreefd naar perfectie.

Sustainable: duurzaamheid beperkt zich niet tot de keuze voor energiezuinigheid en verantwoorde bouwmaterialen maar is eveneens sterk aanwezig in onze architectuurvisie. Context, identiteit en mens zijn fundamentele begrippen die steeds mee de duurzaamheid van een project bepalen.

Innovating: vernieuwing zorgt voor vooruitgang, zowel op technisch als esthetisch vlak. Door toepassing van ‘state of the art’-technologie en -materialen ontstaan tal van nieuwe mogelijkheden.

Architecture: onze architectuur vertrekt vanuit een wens en een context. Hieruit groeit een project op mensenmaat waarbij de harmonie tussen (bouw)techniek en esthetiek telkens opnieuw een uniek resultaat opleveren.