ESIA ingenieurs- en architecten. Architect te Turnhout en Antwerpen. Maquette Tielen, revitalisiatie van de dorpskern

Bureau

ESIA is een multidisciplinair architectuur- en ingenieursbureau.

De permanente samenwerking van architecten en ingenieurs creëert een unieke meerwaarde bij elk project. Zowel het creatieve als het volledige bouwtechnische aspect krijgen immers van meet af aan de nodige zorg en aandacht.

Door de jarenlange ervaring in zeer diverse projecten, beschikt ESIA over tal van referenties zowel in de woning- als utiliteitsbouw. Ons bureau heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld in de wereld van duurzaam en energiezuinig bouwen (lage energie, passief, BEN,…).  Op die manier blijven we de grenzen van de huidige bouwwijze en energienormen verleggen..